Medisinsk SimulatorSenter 15 år!

Treningen både ansatte og studenter har fått gjennom Medisinsk SimulatorSenter i en årrekke har vært viktig for å møte de reelle utfordringene i den kliniske hverdagen. Nå feires 15-årsjubileet med storfint besøk og foredrag torsdag 15. november 2018.

Medisinsk SimulatorSenter (MSS) ble etablert høsten 2003 som det første fullskala medisinske simuleringslaboratorium i Norge. I utgangspunktet ble MSS drevet som et prosjekt organisert av Det medisinske fakultet ved NTNU med professor Petter Aadahl som prosjektleder, men ble fra 1.januar 2009 videreført som en samarbeidsavtale inngått mellom Helse Midt-Norge, St. Olavs hospital og NTNU.

Så nært virkeligheten som mulig

Senteret holder i dag til i underetasjen i AHL-bygget ved St. Olavs hospital, der de tilbyr en undervisningsmetode som er raskt voksende i utdanning av helsepersonell i store deler av verden. – Metoden er basert på læring gjennom å håndtere situasjoner og reflektere over egen kunnskap og handling. Situasjonene skapes ved hjelp av avanserte datastyrte dukker og gjenspeiler scenarioer fra klinisk virksomhet, forteller Hilde Stuedahl Mohn, som er undervisningsleder ved Medisinsk SimulatorSenter. Her kan du se en video av hvordan det trenes på akutte medisinske tilstander ved Medisinsk SimulatorSenter (YouTube)

– Rammene rundt scenarioene tilpasses de som skal øve med tanke på omgivelser, læringsmål, vanskelighetsgrad, tilgang på hjelpemidler og så videre. Refleksjonen foregår som en dialog mellom deltakere og fasilitator – en tradisjonell debriefing.

Tilpasset opplæring

Medisinsk SimulatorSenter tilbyr undervisning til studenter (NTNU) og ansatte i Helse Midt-Norge. I 2017 var hele 2074 deltakere på kurs ved senteret. – Utgangspunktet for et kurs er ofte et behov for å fokusere på noen spesifikke læringsmål fra de som skal trene. Vi vil lage ett eller flere scenario for å få fram den ønskede læringssituasjonen, sier Mohn. Instruktørene har formell instruktørutdanning etter europeisk standard (EuSim Basic Instructor Course og EuSim Advanced Instructor Course), og sammen med annet fagpersonell sørger de for at kursdeltakerne får trening i praktiske ferdigheter, kommunikasjon og samarbeid.

Jubileumsforedrag

Når Medisinsk SimulatorSenter nå markerer sitt 15-årsjubileum, har de gjort det ved å invitere til jubileumsforedrag torsdag 15.november. Foredragsholder er Gareth Grier, som leder luftambulansetjenesten i London og er overlege i akuttmedisin og prehospital tjeneste ved Barts Health NHS Trust/The Royal London Hospital. Grier ledet det medisinske teamet under brannen i Grenfell Tower og under terrorangrepet på London Bridge, og vil snakke om sin erfaring med betydningen av “human factors” i akutte medisinske situasjoner.

Sted: KA12, Kunnskapssenteret
Tidspunkt: Torsdag 15. november 2018 klokken 09.00 – 10.30

Her kan du laste ned invitasjonen (pdf)