Program for nettverkstreffet

  • Fagutvikling for fasilitatorer
  • Målstyrt utdanning – simulering for læring og vurdering
  • RegSimMidt og InterRegSim
  • Simuleringsaktiviteter i Midt-Norge

Presentasjoner

Fagutvikling for fasilitatorer v/Stine Gundrosen (pdf, 380kB)

Simulering for læring og vurdering v/Toril J. Knutshaug (pdf, 340 kB)

RegSimMidt v/Stine Gundrosen (pdf, 380 kB)

InterRegSim v/Sigrun Anna Qvindesland (pdf, 2,4 MB)

Simuleringsaktiviteter i Midt-Norge  – Institutt for Helsevitenskap i Ålesund (pdf, 1,4 MB)

Simuleringsaktiviteter i Midt-Norge – NTNU anestesisykepleie (pdf, 570 kB)