Kontakt oss

Trenger du å komme i kontakt med oss?
Medisinsk SimulatorSenter, St Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim
72 82 80 36 / 72 82 80 42
Copyright © 2021 Medisinsk SimulatorSenter
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram