Forskning og utvikling

Medisinsk SimulatorSenter driver forskning og fagutvikling for å bli stadig bedre på feltet medisinsk simulering. Nedenfor vil du finne informasjon om prosjekter som faller under samlebetegnelsen forskning og utvikling.

Doktorgrader

Gundrosen, Stine (2019): “Communication in Action. Talk-work relationship in knowledge-driven emergency team activities.”

Mastergrader

Mohn, Hilde Stuedahl (2013): “Læring gjennom refleksjon. En studie av debriefing etter simulatortrening”.

Gundrosen, Stine (2009): “Medisinsk fullskala simulering som undervisningsmetode for sykepleiere som håndterer kritisk syke pasienter. En randomisert kontrollert studie”.

Tidsskriftsartikler

Gundrosen S, Thomassen G, Wisborg T, Aadahl P: Team talk and team decision processes: a qualitative discourse analytical approach to 10 real-life medical emergency team encounters. BMJ Open. (2018) vol. 8:e023749 (11).

Gundrosen S, Andenæs E, Aadahl P, Thomassen GM: Team talk and team activity in simulated medical emergencies: a discourse analytical approach. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. (2016) vol. 24 (135).

Thomassen G, Andenæs E, Gundrosen S, Sarangi S: Discourse types and (re)distribution of responsibility in simulated emergency team encounters. Communication & Medicine : An Interdisciplinary Journal of Healthcare, Ethics and Society. (2016) vol. 13.

Gundrosen S, Solligård E, Aadahl P: Team competence among nurses in an intensive care unit: The feasibility of in situ simulation and assessing non-technical skills. Intensive and Critical Care Nursing (2014) 30, 312—317

Husby M, Einvik S, Gundrosen S, Tanemsmo TG, Aadahl P: Medical simulation – A useful tool for Cardiac Life Support Instructors at Coronary Care Units to improve competence and motivation to instruct others. European Journal of Cardiovascular Nursing. (2006) vol. 5S1.

Postere


SSH, Phoenix (2010): “Designing Scenarios for Medical Simulation – Implementing Clinical Experience”

 

SESAM, Granada (2011): “A 3-step model for training difficult airway management”

 

DAS, London (2014): “Introducing videolaryngoscopy in the anesthesia dpartment using simulation”