Skip to main content

Medisinsk SimulatorSenter 15 år!

Medisinsk SimulatorSenter 15 år!

Treningen både ansatte og studenter har fått gjennom Medisinsk SimulatorSenter i en årrekke har vært viktig for å møte de reelle utfordringene i den kliniske hverdagen. Nå feires 15-årsjubileet med storfint besøk og foredrag torsdag 15. november 2018.Medisinsk SimulatorSenter (MSS) ble etablert høsten 2003 som det første fullskala medisinske simuleringslaboratorium i Norge. I utgangspunktet ble […]

Join CAMES MasterClass!

The CAMES Surgical Simulation Masterclass is designed to teach leaders and medical educators how to develop, implement, and run an evidence-based simulation program for surgical training. Copenhagen 17-19 June 2019.