Medisinsk SimulatorSenter 15 år!

Treningen både ansatte og studenter har fått gjennom Medisinsk SimulatorSenter i en årrekke har vært viktig for å møte de reelle utfordringene i den kliniske hverdagen. Nå feires 15-årsjubileet med storfint besøk og foredrag torsdag 15. november 2018. Medisinsk SimulatorSenter…

Join CAMES MasterClass!

The CAMES Surgical Simulation Masterclass is designed to teach leaders and medical educators how to develop, implement, and run an evidence-based simulation program for surgical training. Copenhagen 17-19 June 2019.