Våre ansatte

Stine Gundrosen

Stine Gundrosen

Avdelingssjef, PhD
Master i helsevitenskap (MSc)
E-post: stine.gundrosen@ntnu.no

Hilde Stuedahl Mohn

Seksjonsleder/Undervisningsleder
Master i voksnes læring (MA)
Spesialsykepleier Intensiv
E-post: hilde.stuedahl.mohn@stolav.no

Petter Aadahl

Petter Aadahl

Professor Anestesiologi, dr. med.

Herborg Haugen

Administrasjonskonsulent, BSc
E-post: herborg.haugen@stolav.no

Ingrid Nissen

Overlege pediatri
E-post: ingrid.nissen@stolav.no

Leif Martin Hokstad

Dosent
E-post: leif.hokstad@ntnu.no

Alba Berglun Løvås

Spesialsykepleier Kardiologi
E-post: monica.lovas@stolav.no

Simon Munkesø Palludan

Overlege anestesi
E-post: simon.palludan@stolav.no

Line Pedersen

Overlege akutt- og mottaksmedisin
E-post: line.pedersen@stolav.no

Elisabeth Arntsberg

Spesialsykspleier Nyfødt intensiv
E-post: elisabeth.arntsberg@stolav.no

Siri Skarpnes

Spesialsykepleier Akuttsykepleie
E-post: siri.skarpnes@stolav.no

Copyright © 2021 Medisinsk SimulatorSenter
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram