Ansatte

Stine Gundrosen

Stine Gundrosen

Avdelingssjef, PhD

Master i helsevitenskap (MSc)
Spesialsykepleier Intensiv
E-post: stine.gundrosen@ntnu.no

Hilde Stuedahl Mohn

Seksjonsleder/universitetslektor

Master i voksnes læring (MA)
Spesialsykepleier Intensiv
E-post: hilde.stuedahl.mohn@stolav.no

Petter Aadahl

Petter Aadahl

Professor anestesiologi, dr med

Hilde Berg

Hilde Berg

Administrasjonskonsulent

E-post: hilde.berg4@stolav.no

Ingrid Nissen

Overlege pediatri

E-post: ingrid.nissen@stolav.no

Alba Berglun Løvås

Spes.spl kardiologi

E-post:monica.lovas@stolav.no

Leif Martin Hokstad

Dosent

E-post: leif.hokstad@ntnu.no

Elisabeth Arntsberg

Elisabeth Arntsberg

Spes.spl neonatal

E-post: elisabeth.arntsberg@stolav.no

Siri Skarpnes

Spes.spl akuttsykepleie

E-post: siri.skarpnes@stolav.no

Marius Momyr

Overlege anestesiologi

E-post: marius.momyr@stolav.no

Kaja Flatøy

Kaja Flatøy

Akuttsykepleier og HLR-koordinator

E-post: kaja.flatoy@stolav.no

Anne-Mette Bringedal Uglem

Lege i spesalisering, nevrologi

E-post: anne.mette.bringedal.uglem@stolav.no