Trening – Trygghet – Erfaring

Forskning og utvikling

Medisinsk SimulatorSenter driver forskning og fagutvikling for å bli stadig bedre på feltet medisinsk simulering. Nedenfor vil du finne informasjon om prosjekter under forskning og utvikling.

Doktorgrader

Gundrosen, Stine (2019): «Communication in Action. Talk-work relationship in knowledge-driven emergency team activities.»

Masteroppgaver

Mohn, Hilde Stuedahl (2013): «Læring gjennom refleksjon. En studie av debriefing etter simulatortrening».

Gundrosen, Stine (2009): «Medisinsk fullskala simulering som undervisningsmetode for sykepleiere som håndterer kritisk syke pasienter. En randomisert kontrollert studie».

Tidsskriftsartikler

Postere

Poster_Phoenix_img

SSH, Phoenix (2010)

"Designing Scenarios for Medical Simulation - Implementing Clinical Experience"

Poster_Granada_img

SESAM, Granada (2011)

"A 3-step model for training difficult airway management"

Poster_DAS_2014

DAS, London (2014)

"Introducing videolaryngoscopy in the anesthesia dpartment using simulation"