Trening – Trygghet – Erfaring

Ansatte

Stine Gundrosen

Stine Gundrosen

Avdelingssjef
Master i helsevitenskap (MSc),
Spesialsykepleier Intensiv.
E-post: stine.gundrosen@ntnu.no

Petter Aadahl

Professor Anestesiologi, dr.med.
E-post: petter.aadahl@ntnu.no

Hilde Stuedahl Mohn

Undervisningsleder
Master i voksnes læring (MA)
Spesialsykepleier Intensiv
E-post: hilde.stuedahl.mohn@ntnu.no

Herborg Haugen

Administrasjonskonsulent, BSc
E-post: herborg.haugen@stolav.no

Ingrid Nissen

Overlege pediatri
E-post: ingrid.nissen@stolav.no

Leif Martin Hokstad

Dosent
E-post: leif.hokstad@ntntu.no

Alba Berglun Løvås

Spesialsykepleier kardiologi
E-post: monica.lovas@stolav.no

Line Pedersen

Overlege akutt- og mottaksmedisin
E-post: line.pedersen@stolav.no

Elisabeth Arntsberg

Spesialsykepleier nyfødt intensiv
E-post: elisabeth.arntsberg@stolav.no

Siri Skarpnes

Spesialsykepleier akuttsykepleie
E-post: siri.skarpnes@stolav.no