Ansatte

Stine Gundrosen

Avdelingssjef
Master i helsevitenskap (MSc),
Spesialsykepleier Intensiv.
E-post: stine.gundrosen@ntnu.no

Petter Aadahl

Professor Anestesiologi, dr.med.
E-post: petter.aadahl@ntnu.no

Hilde Stuedahl Mohn

Undervisningsleder
Master i voksnes læring (MA)
Spesialsykepleier Intensiv
E-post: hilde.stuedahl.mohn@ntnu.no

Herborg Haugen

Administrasjonskonsulent, BSc
E-post: herborg.haugen@stolav.no

Ingrid Nissen

Overlege pediatri
E-post: ingrid.nissen@stolav.no

Håkon Trønnes

Overlege anestesi
E-post: hakon.tronnes@stolav.no

Trond Hals

Spesialsykepleier anestesi
E-post: trond.hals@stolav.no

Alba Berglun Løvås

Spesialsykepleier kardiologi
E-post: monica.lovas@stolav.no

Bodil Bueng Remmen

Spesialsykepleier intensiv
E-post: bodil.remmen@stolav.no

Edmund Søvik

Overlege radiologi
E-post: edmund.sovik@stolav.no

Leif Martin Hokstad

Dosent
E-post: leif.hokstad@ntntu.no

Thomas Lafrenz

Overlege anestesi
E-post: thomas.lafrenz@stolav.no

Anita Sole-Gärtner

Lege i spesialisering anestesi
E-post: anita.sole-gartner@stolav.no