Velkommen til Medisinsk SimulatorSenter i Trondheim

Kurs og undervisning

KURS

Medisinsk SimulatorSenter tilbyr kurs for medisinske og helsefaglige studenter i grunn- og videreutdanning samt etterutdanning av klinisk personell i helseregionen. Det gjennomføres trening på praktiske ferdigheter og Non-Technical Skills (kommunikasjon, team-samarbeid og ledelse).

Les mer...

Om oss

OM OSS

Medisinsk SimulatorSenter ble etablert i 2003 som landets første fullskala simuleringssenter. Senteret drives gjennom et samarbeid mellom Helse Midt-Norge, NTNU og St. Olavs Hospital. Undervisningsressursene består av leger og sykepleiere med hovedstillinger i klinisk virksomhet.

Les mer...

Forskning og utvikling

FORSKNING

Medisinsk SimulatorSenter forsker på teamkommunikasjon i akutte situasjoner, voksnes læring, simulatordidaktikk/-pedagogikk og nødsamtaler. Simulatorsenteret samarbeider med Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU Samfunnsforskning og SINTEF.

Les mer...

Medisinsk SimulatorSenter (MSS) er et kompetansesenter for trening i akutte medisinske tilstander hos barn og voksne. Vi tilbyr individuelt tilrettelagt kursvirksomhet for studenter, leger, sykepleiere, ambulansepersonell og annet helsepersonell i realistiske omgivelser.

Bilde: Kontrollrom SimulatorVåre instruktører har alle formell instruktørutdanning etter europeisk standard (EuSim Basic Instructor Course og EuSim Advanced Instructor Course) og vil sammen med annet fagpersonell sørge for at våre kursdeltakere får trening i praktiske ferdigheter, kommunikasjon og samarbeid.

Senteret er et fullskala simulatorsenter som ble etablert i 2003 ved NTNU. I dag drives senteret etter en samarbeidsavtale mellom Helse Midt-Norge, NTNU og St. Olavs Hospital.

Medisinsk SimulatorSenter holder til i Akutten og Hjerte-lunge-senteret, i underetasje 1 Nord: