Trening – Trygghet – Erfaring

Medisinsk SimulatorSenter (MSS) er et kompetansesenter for trening i akutte medisinske tilstander hos barn og voksne. Vi tilbyr individuelt tilrettelagt kursvirksomhet for studenter, leger, sykepleiere, ambulansepersonell og annet helsepersonell i realistiske omgivelser.

page_Kontrollrom_1_w200_h150

Våre instruktører har alle formell instruktørutdanning etter europeisk standard (EuSim Basic Instructor Course og EuSim Advanced Instructor Course) og vil sammen med annet fagpersonell sørge for at våre kursdeltakere får trening i praktiske ferdigheter, kommunikasjon og samarbeid.

Senteret er et fullskala simulatorsenter som ble etablert i 2003 ved NTNU. I dag drives senteret etter en samarbeidsavtale mellom Helse Midt-Norge, NTNU og St. Olavs Hospital.

Medisinsk SimulatorSenter holder til i Akutten og Hjerte-lunge-senteret, i underetasje 1 Nord: