Medisinsk SimulatorSenter


Kontrollrom
Kontrollrom

Medisinsk SimulatorSenter (MSS) er et kompetansesenter for trening i akutte medisinske tilstander hos barn og voksne. Vi tilbyr individuelt tilrettelagt kursvirksomhet for studenter, leger, sykepleiere, ambulansepersonell og annet helsepersonell i realistiske omgivelser.

Våre instruktører har alle formell instruktørutdanning etter europeisk standard og sørger for at kursdeltagere får trening i praktiske ferdigheter, kommunikasjon og samarbeid.

Senteret er et fullskala simulatorlaboratorium som ble etablert i 2003 ved NTNU. I dag drives senteret etter en samarbeidsavtale mellom Helse Midt-Norge, NTNU og St. Olavs Hospital.

Medisinsk SimulatorSenter holder til i Akutten og Hjerte-lunge-senteret, i underetasje 1 Nord (se kart).