Nettverkskonferansen 2017 er vel overstått!

Da er nettverkskonferansen i MedSimNorge 27.-28. april 2017 vel overstått, og vi ønsker å takke alle som bidro med presentasjoner og ikke minst deltakere for to flotte dager!
Her finner du et utvalg av bilder fra nettverkskonferansen.

Kurs / undervisning

Medisinsk SimulatorSenter tilbyr en undervisningsmetode som er raskt voksende i utdanning av helsepersonell i store deler av verden. Undervisningsmetoden er basert på læring gjennom å håndtere situasjoner og reflektere over egen kunnskap og handling. Situasjonene skapes ved hjelp av avanserte

Om oss

Medisinsk SimulatorSenter (MSS) ble etablert i 2003 som landets første fullskala simuleringssenter. Senteret drives gjennom et samarbeid mellom St. Olavs Hospital, NTNU og Helse Midt-Norge. Simulatorsenteret er organisert som egen avdeling i Klinikk for Anestesi og Intensivmedisin. Undervisningsressursene i senteret

Forskning og utvikling

Medisinsk SimulatorSenter driver forskning og fagutvikling for å bli stadig bedre på feltet medisinsk simulering. Nedenfor vil du finne informasjon om prosjekter under forskning og utvikling: Masteroppgaver * Masteroppgave: Mohn, Hilde Stuedahl (2013): “Læring gjennom refleksjon. En studie av debriefing